Lübnan sedir (Cedrus libani),Sedir,Zeder, Cedrus libani,Katran Ağacı,Sarıkatran Ağacı,Toros Sediri,Türk Sediri,Esmer Sedir

Lübnan sedir (Cedrus libani),Sedir,Zeder, Cedrus libani,Katran Ağacı,Sarıkatran Ağacı,Toros Sediri,Türk Sediri,Esmer Sedir

cedar-of-lebanon-sLübnan sedir (Cedrus libani)

Ortak İsim (ler): Lübnan Sedir,Sedir,Zeder, Cedrus libani,Katran Ağacı,Sarıkatran Ağacı,Toros Sediri,Türk Sediri,Esmer Sedir,Libanonceder, Libanoninsetri, Cèdre du liban, Cèdre du Liban, Cèdre du mont Liban, Lübnan-Zeder, Cedro del Libano, cedro-do-líbano, кедр ливанский (kedr livanskij), ceder libanonský, cedro del Líbano

Bilimsel Adı: Cedrus libani

catsLübnan sedir (Cedrus libani)2

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Tanım :Toros sediri veya Katran ağacı (Cedrus libani), çamgiller (Pinaceae) familyasından Güney Anadolu Toroslarında yaygın görülen, ayrıca Kelkit ve Yeşilırmak vadilerinde kalıntı meşcereleri bulunan bir sedir türü. Toros sedirinin ışık isteği fazladır ve yarı ışık ağacı olarak kabul edilir. Toprak bakımından seçici değildir. Daha ziyade kayalık kalkerli yamaçlarda yetişirler. Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde bulunur. Kışları ılık yerler ister.40 m’ye kadar boy yapar. Genç sürgünler grimsi kahverengi, çıplak ya da hafif tüylüdür. İğne yapraklar 1,5-3,5 cm uzunluğunda, sert ve batıcıdır. Renkleri önceleri koyu yeşil, zamanla yaşlı bireylerde mavimsi yeşil renk almaktadır. Kozalakları genellikle fıçı biçimindedir. Boyları 8-10 cm, enleri 4-6 cm’dir. Kozalak pulları geniş ve tam kenarlıdır. Dış yüzeyleri hafifçe tüylüdür. Kozalakların üzerlerinde bol reçine bulunmaktadır.Bu Sedirlerden genelikle Toros ve Atlanta Sedirinin eteryağları dah yaygın olarak kulanılır. Atlas Sediri Fas, Tunus, Cezair ve Fransada daha yaygın olarak yetiştirilirken,Toros Sediri Türkiyenin Toros dağları, Beydağı, Sultandağı, Çukurova, Hatay ve Mersin civarında daha yaygın olarak bulunmaktadır.Eskiden Osmanlılar tarafından sarıkatran ağacı diyede anılan Toros sedirinden sarı katran eldeedilir ve tonlarca Avrupaya satılırdı. Zamanla Atlanata Sedirinin odunundanda eterik yağ eldeedilerek Aroma tedavisinde ve kosmetikte kulanılmaya başlandı.Günümüzde Toro Sedirinin daha üstün nitelikte olduğunun anlaşılması ile birlikte yeniden büyük kazanmaya başaladı. İğneyaparklıların bir alt türevi olan çamgilleri ayrıca incelememizin sebebi drugunun (kulanılan kısmı) ve kulanılış alanlarının farklı olması nedeni iledir.

Botanik: Toros Sedirinin boyu 40 metreyi bulabilir, gövde yuvarlak esmer veya kırmızımsı kahverengi üzeri noktalı dalları aşağı doğru sarkık bu nedenle geriden şadırvan görünümündedir. Yaprakları iğne şeklinde 20 ila 40 tanesi topluca bir arada, kozalakları silim dirimsi yumurta şeklindedir. Toros Sedirine haşereler yaklaşmadığından bu ağaç 2500 yaşına varabilmektedir. Bugün Lübnan da korunmaya alınmış 2000 yaşında 400 sedir ağacı bulunmaktadır. Atlas sedirinin gövdesi grimsi, yaprakları grimsi veya mavimsi yeşil renkte olup ağaç dikine yükselir ve dalları yukarı doğrudur.

Yetiştirilmesi: Vatanı Türkiye nin Akdeniz bölgesi olan sedir tabi ki çok rahat yetişir ve herhangi bir özene gerek yoktur. Aslında güzel kokusu yaprak ve kozalaklarının birçok hastalığa karşı çayının içilmesi nedeniyle en önemli bir bitkidir. Almanya gibi soğuk bir ülkede yetişebilen sedirin Türkiye nin hemen her yöresinde rahatlıkla yetişmesi gerekir.

Aralığı Açıklama:Türkiye, Suriye ve Lübnan’da kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında bitişik dağlarda oluşuyor.Hazar Ahşap İşleme Merkezi  0212 670 11 77

Lübnan sedir (Cedrus libani)

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Türkiye: Ana ICSI’nin doğusunda 700-1,400 m yüksekliklerde Karadeniz bölgesinde iki küçük kalıntısı alt popülasyonlar (1996 Boydak) ile Hayat iline, Batı Toros Dağları çalışır. Bu 993 km²’lik doluluk (AOO) bir tahmin edilen asıl alanına .

Suriye : Kuzeyde bir rapor ICSI’nin Jabal an-Nusayrilik doğu tarafında bulunmaktadır. Bu m 1,200-1,850 arasında bir yükseklikte ve 1.5 km gerçek bir AOO sahip 2

Lübnan: Suriye’de daha geniş bir dağılıma sahiptir ve daha az ya da iki alt popülasyonlar Mount Lebanon zinciri boyunca oluşur; Maaser el Shouf ve kuzeyde Horsh Ehden önemli yer kapsamaktadır güneyde, biri. gerçek AOO Cedrus libani Lübnan’da 22 km 2…Hazar Ahşap İşleme Merkezi  0212 670 11 77

21_12_2008_16_0_13_toros_sediri_haritasi

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Dağıtım: Akdeniz Bölgesi’nin dağlık alanları,Lübnan; Suriye Arap Cumhuriyeti; Türkiye

Dağılımı:Doğal olarak Güney Anadolu ve Lübnan’da yayılmış olup, batı sınırı Fethiye ve Köyceğiz’den başlar. Doğuya doğru Toros Dağları üzerinden uzanmakta, Göksun ve Kahramanmaraş yörelerinden bir kavisle güneye Nur Dağlarına yönelmektedir. Lübnan’da ancak Cebelübnan’da kalmıştır. Bu ana yayılışı dışında ise Kuzey Anadolu’da Kelkit-Yeşilırmak Vadisinde Erbaa yakınlarında Çatalan Köyünde ve Niksar yörelerinde 100 hektarlık adacıklar halinde bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesinde de Afyon-Emirdağ-Dandindere’de yayılışı vardır.

Cedrus_libaniLübnan sedir (Cedrus libani)

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Ağaç Boyutu: boyunda 100-130 ft (30-40 m), 5-7 ft (1.5-2.1 m) gövde çapı..Hazar Ahşap İşleme Merkezi  0212 670 11 77

Ortalama Kuru Ağırlık: 32 £ / ft 3 (520 kg / m 3 )

Özgül Ağırlık (Temel,% 12 MC): .41, .52

Janka Sertlik: 820 £ f (3.670 N)

Kopma Modülü: 11.890 £ f / içinde 2 (82.0 Mpa)

Elastik Modülü: £ 1.465.000 f / içinde 2 (10.10 GPa)

Kırma Gücü: 6090 £ f / içinde 2 (42.0 Mpa)

Habitat ve Ekoloji:Genellikle 1,300 ile 3,000 metre arasındaki yüksekliklerde kuzey ve batı bakan yamaçlarında oluşur, ancak Türkiye’de 500 m (Atalay ve Recep 2010) gibi düşük oluşabilir. Topraklar iyi drene ve genellikle Lübnan ağaçları kumtaşı oluşumları meydana yapmak olmasına rağmen kalkerli vardır. İklim yüksek rakımlarda bol kar ile serin ve nemli, kışları biridir. Türkiye ve Lübnan’da saf stantlarda oluşabilir, ancak daha sık kozalaklı ile ilişkili Abies cilicica, Juniperus excelsa ve J. oxycedrus . Alt yüksekliklerde onunla ilişkili Pinus nigra ve Kızılçam . Genel olarak ilgili geniş yapraklı türler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: cerris, Sorbus torminalis ve  Prunus Ursina (2001 Talhouk). Suriye’de bu meşe, çam ve köknar ile bozulmuş karışık orman oluşur.

Kullanım ve Ticaret: Tarihsel olarak, kereste çok gemi ve tapınaklar yapımı için kullanılmıştır edildi. Lübnan’da sedir ağacından yapılmış süs eşyaları için talep yoluyla sömürü sınırlı miktarda var ve koruma rağmen bu ormanlar tanınan olduğunu…Hazar Ahşap İşleme Merkezi  0212 670 11 77

catsLübnan sedir (Cedrus libani)32

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Koruma Eylemleri: Birçok Cedrus libani ormanlar korunan alanlarda henüz onlar hala bozulması muzdarip. Lübnan’da tüm kalıntı ormanların bilinen en eski ve en büyük sedir örneklerinin küçük bir stand içeren bir Dünya Miras (Beals 1965) şimdi Bsharre ve sedir olmak üzere, korunur. Sedir ağaçları zarar yasaklayan kanunlar rağmen çok az yaptırım vardır; konut gelişimi ile tecavüz ağaçları için ciddi bir tehdittir. Türkiye’de ormancılık altyapısı ile birlikte Toros dağlarının test topografya büyük ölçüde kalıntı ormanlar korunması destekli olması. Burada da türlerin doğal yayılış alanı (Boydak 1996) dışında, bazıları sedir ağaçlarının 5.750 hektar dikilmiştir, 1994 ve 1996 yılları arasında, örneğin, geniş dikim projeleri olmuştur. Suriye’de küçük parçalı standı ‘Sedir-Köknar parçası olan Sit Alanı ‘. Tohum seti düşük ve kozalakları (1999 Musselman) böcek hasarı kanıtlar vardır. Lübnan ve Suriye, daha entegre ve daha iyi koordine yaklaşımda (Türkiye’de var gibi) ihtiyaç vardır. Özellikle dikkat tür standlar .Ağaçlandırma ve habitat restorasyonu için genetik materyalin önemli kaynaklarıdır en kısa sürede kötü yenilenme ve doğal ölüm yoluyla kaybolur yaşlı standları korunması gereklidir.

Çekme: Radyal:% 4.1, Teğet:% 6.0, Volumetrik:% 10.1, T / R Oranı: 1.5

Renk / Görünüm: Heartwood açık kırmızımsı kahverengi renk bir kremdir. Dar diri odun soluk sarımsı beyazdır.

Tahıl / Doku: knot veya kabuğu inklüzyonlar tahıl düzensizlikleri neden olsa Tahıl, genellikle düzdür. Orta ılımlı doğal parlaklık ile doku kaba.

Endgrain: Reçine yoktur (sakatlığı nedeniyle olsa bazen mevcut) canals; earlywood kademeli geçiş, yüksek renk kontrastı latewood için; trakeid çapı küçük.

Rot Direnç: çok dayanıklı ve böcek saldırı genellikle dayanıklı olarak Anma.

İşlenebilirlik: knot ve kabuğu inklüzyonlar işleme zorluklara neden olsa Kolay, el ve makine aletleri ile çalışmak. , Açar yapıştırıcılar ve iyi bitirir.

Koku: Bazen parfüm yapımında kullanılan, uzun ömürlü, tatlı kokusu vardır.

Emniyet: Şiddetli reaksiyonlar oldukça nadir olmasına rağmen, Lübnan Sedir cilt ve solunum yollarında tahrişe, yanı sıra astım benzeri semptomlara neden olduğu bildirilmiştir. Makalelerine bakın Ahşap Alerjiler ve Toksisite ve Ahşap Toz Güvenliği fazla bilgi için.Hazar Ahşap İşleme Merkezi  0212 670 11 77

catsLübnan sedir (Cedrus libani)658

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Fiyatlandırma / Durumu: sık satışa görmedim, Lübnan Sedir genellikle küçük bloklar ve torna boşlukları yalnızca, ve bazen kaplama olarak. Fiyatlar bir ithal kereste için ılımlı vardır.

Sürdürülebilirlik:  Bu ağaç türleri Ekler CITES, ancak IUCN Kırmızı Listesi’nde üzerinde listelenen değil. Dolayı daha az 770 mil kare (2,000 kilometrekare), ve bir ciddi parçalanmış nüfusun doluluk toplam alana öncelikle savunmasız olarak listelenir.

Ortak Kullanım Alanları: Kaplama, kabini, inşaat, ve nesneleri döndü. Eterik yağlı ve kokulu odunları çok dayanıklıdır. Bu yüzden binaların dış cephelerinde,su üstü ve su altı inşaatlarında travers yapımında, gemi yapımında, kokulu odunları haşereleri kaçırdığından mobilyacılıkta çekmece ve sandık yapımında kullanılmaktadır.

Etnobotanik: Bu tür İncil’in Eski Ahit’te sıkça bahsedilmektedir. Örneğin, Süleyman Birinci Tapınak bunun inşa edildi . Modern zamanlarda, Lübnan Sedir yaygın bir süs tür olarak yetiştirilmektedir.Hazar Ahşap İşleme Merkezi  0212 670 11 77

catsHazar Ahşap İşleme Merkezi  0212 670 11 77

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Lübnan Sedir ( Cedrus libani ) Türkiye, Lübnan, Suriye ve Doğu Akdeniz olmak üzere bölgeye özgüdür . Daha geniş bir saygın süs olarak dikilir. Lübnan Cedars kalın masif gövde ve çok geniş yayılma dalları, zemin süpürme alt olanlar var.koyu yeşil, yoğun paketlenmiş yaprakları yatay katmanlar halinde karşılanır. Genç ağaçlar ince piramitler, ama onlar olgun olarak düz tepesinde olur. Tipik bir 10 yaşındaki numune boyunda yaklaşık 6 metre olacaktı; 40 ila 70 yıl sonra, o 12 ile 18 metre ulaşabilir, ama bu ağaçlar bir 24-30 metre yayılması ile yüksekliği yaklaşık 23-37 metre maksimum boyutu büyüyebilir. Lübnan Sedir ( Cedrus libani ) diğer bir dizi benzer Cedrus sedirler. Himalaya Sediri ise sarkık lider sürgün ve dal ipuçları (yani, tüm yeni sürgün nazikçe droops), sahiptir C. libani sadece şube ipuçları sarkık ile bazen dik sert önde gelen sürgünler vardır. Cedrus atlantica ise yoğun tüylü (tüylü) mavi yaprakları vardır C. libani tüysüz (düz) ya da seyrek tüylü yeşil yaprakları vardır.  doğal yaşam alanı Cedrus libani Lübnan dağlarında i ölçüde yüzyıllar boyunca insanlar tarafından etkiledi edilmiştir. Gemi inşa ve inşaat, yanı sıra tarım için arazi temizleme için yoğun günlüğü, erken MÖ Vanishing ormanlar zaten M.Ö. 1. yüzyılda ve bu ormanların tükenmesi devam etmiştir sırasında bahsedildi 3. binyıl olarak kaydedildi. Şimdi Lübnan’da bulunan yamalı sedir ormanları mevcut 2.000 hektar sonrası buzul orman 500.000 ‘den fazla hektarlık kalıntıları olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de sedir ormanları neredeyse 110.000 hektar kapağı ve Toros dağlarında öncelikle meydana dik yamaçları biraz aşırı tüketimin ve ekstirpasyon onun ormanları korunaklı var.

catsLübnan sedir (Cedrus libani)6454

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Lübnan Sedir din ve mitolojide defalarca zikredilmiştir. Gılgamış Destanı onun önemli rolüne ek olarak, Lübnan Sedir birçok mitolojik pasajlar bir dünya ağacı olarak kabul edilir. Bir derin mitolojik geçit dünya ağacının gibi bir şey figürü altında, emperyal ulus, tarihin düzenlemesini görür. sedir kesme dünya imparatorlukları imha olarak görülüyor – gerçekten, tarihin sonuna kadar. Ekolojinin anlayışımız, doğal çevrenin bakım insanlık tarihinin bağımlılığı, sadece bu ilkel anlayış açık hale getirir.

Tıbben, Lübnan Sedir da damgasını vurdu. sedir perde toothaches acısını hafifletilmesi için kullanılmıştır. sedir talaş uçuş yılan koyar ve böylece bir sedir nispeten güvenli siesta gölgesinde uyuyan yapar. Ayrıca, tarihsel analizlere dayanarak, bu sedir Mısır’da cesetlerin korunmasında kullanılan sanılmaktadır.

Lübnan Sedir, sadece kültürel toplum destekli ama eski uygarlıkların için çok sayıda ekonomilerinin temeli oldu. sedir tapınaklar, saraylar ve tekne yapımı için kullanılır olmuştu. Mısır sedir ahşap ihracat uluslararası ticaret, navigasyon, sanat ve el sanatları daha iddialı işletmelerin başlatmak için Fenike refah ve sağlanan sermayenin büyümesinde önemli bir etken oldu. Fenikeliler ve Mısırlılar sedir kullanan yalnız değildi. Asurlular, Nebuchdrezzar, Romalılar, Kral Davut, Babil Kralı Herod Büyük ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkler sedirler kullandı. 1914-1918 Savaşı sırasında, kalan standların en çok sömürülen ve demiryolu yakıt yok. Bunun bir sonucu olarak, Lübnan’da sedir ölçüde dramatik azalmıştır.

madison-cedar-of-lebanon1

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Yorumlar:  Lübnan ülkesi belirgin ulusal bayrağına ağacı özellikleri ve türleri Dağı Lübnan genelinde büyüdü kez kapsamlı orman olarak adlandırılır.Soğuk kış koşullarında bitkilerde ozmotik basınç değerleri yükselmektedir. Yapılan bir çalışmada Ankara koşullarında Sedir’de ölçülen ozmotik basınç değerlerinin Karaçam ve Kızılçam’a nazaran yüksek olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle Sedirin, diğe; ki türe nazaran soğuğa daha dayanıklı olduğu belirtilmektedir.Lübnan sedirinin ışık isteği fazladır ve yarı ışık ağacı olarak kabul edilir. Toprak bakımından seçici değildir. Daha ziyade kayalık kalkerli yamaçlarda yetişirler. Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde bulunur. Kışları ılık yerler ister.

Peygamberimiz: Sedir ağacını kesene Allah lanet etsin buyurmuşlardır. Ayrıca Müslüman olmak isteyenlere sedir yapraktozu ile banyo yapmalarını tavsiye etmiştir. Yine Peygamber Efendimiz cünüplükten kurtulmak, temizlenmek için ve cenazeleri yıkamak için sedir yapraktozunu veya sedir yağı ile yıkanmasını tavsiye etmiştir. Günümüzde şayet sedir yaprağı bulunamazsa sadir yağı kulanılabilir.

lubnan_buyuk

Lübnan Bayrağında Sedir ağacı Temsilen vardır.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates