Mediterranen Cypress,(Cupressus sempervirens),Akdeniz Cypress, İtalyan Cypress

Mediterranen Cypress,(Cupressus sempervirens),Akdeniz Cypress, İtalyan Cypress

Akdeniz Cypress, İtalyan CypressMediterranen Cypress,(Cupressus sempervirens)

Ortak İsim (ler):  Akdeniz Cypress, İtalyan Cypress

Bilimsel Adı:  Cupressus sempervirens

Tanım: “Bir ağaç 20-30 m yüksekliğinde. Gövde düz. Bark, ince, pürüzsüz ve oldukça uzun bir süre için gri, daha sonra gri-kahverengi ve uzunlamasına çatıldı olma. Her yöne, çap, yuvarlak veya dörtgen yaklaşık 1 mm yayılan çeker. boyuna karık şeklinde bir sırt bezi ile, ölçek gibi, decussate, küçük oval, geniş, koyu yeşil bırakır. Çiçek ilkbaharda erken görünür. Konileri parlak kısa sap, sarkık, gri, kahverengi üzerine, eliptik için küreyle, Küçük bir merkez umbo ve bir nokta ile, düz apofizlidir için içbükey olan 8 ila 14 zıt ölçeklerde oluşan uzun 2-3 cm. Tohumlar her bereketli ölçeğine 8-20, kahverengi, basık, dakika, reçine kabarcık olmadan, dar kanatlı . Kotiledonlar, genellikle 2 Kozalaklar Eylül ayında açmaya başlar. Tohum dökülme sonra, koni birkaç yıldır ağaç üzerinde devam, çünkü birçok türün gibi Cupressus , C. sempervirens serotiny çeşitli düzeylerde görüntüler: Bir yangın onları canlı tohum döken sonradan açmak ve indükler kadar konileri yıllardır ağaç üzerinde açılmamış kalabilir .

Dağıtım:  Doğu Akdeniz bölgesi,Akdeniz servisi, Akdeniz’in doğusundaki kuzeydoğu Libya, güneydoğu Yunanistan, Türkiye‘nin güneyi, Kıbrıs, Suriye ve Ürdün’ün batısı ve Lübnan gibi bölgelere özgü bir servi türüdür ama ayrı bir nüfus olarak İran’da da bulunur.

map_of_Cupressus_sempervirens

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Ağaç Boyutu:  boyunda 65-100 ft (20-30 m), 2-3 ft (0,6-1 m) gövde çapı

Kullanın ve Ticaret:Antik Doğu Akdeniz ve Levantian medeniyetler kez gidiş sömürü uzun bir geçmişi vardır. İlk olarak, ahşap daha sonra da bir süs haline geldi çürümeye karşı dayanıklı olması nedeniyle değerli oldu. Bu ikinci kullanım günümüze Roma döneminden en az Akdeniz’de genelinde yaygın tanıtım yol açmıştır. Birçok köy ve kasabalarda huni şeklinde, sütunlu, veya konik formu, kıyı ve kentsel peyzajın bir çok karakteristik bir özelliktir. Birkaç mahallerde kendiliğinden yeniler, ancak huni şeklinde alışkanlık onun ekili kökenli siyasiler. Bunlar eski çeşitlerin oldukça cesur olmalı ve C veya daha düşük -20º için kar ve dona dayanabilir. Birkaç Modern çeşitlerin, on dokuzuncu yüzyılda bazı arkadaş, bilinen ancak yetiştiriciliğinde nadirdir.

Servi Ağacının Genel Özellikleri:Doğal olarak, Akdeniz bölgesinden Himalaya’lara kadar olan bölgede yetişmektedir. Yaz kış yeşildir, yaprağını dökmez. Yapraklar ilk çıkışta iğne daha sonra pul şeklindedir. Pul yapraklarda stoma çizgileri yoktur. Yapraklar orta kısımlarda reçine bezleri taşır. Servinin kendine has çok güzel bir aroması vardır. Ağaç içerisinde birçok reçine ve sakız türevi maddeler bulunur, bu maddelerin sağladığı koku çok hoştur.

Ağacın en önemli özelliklerinden birisi çok hafif olmasıdır bu yüzden tınlama uzunluğu çok fazladır. Serviler tek evciklidirler. Erkek ve dişi çiçekler farklı dallarda bulunur. Erkek çiçekler uzunca silindirik ve küçüktür. Dişi çiçekler haç şeklinde karşılıklı dizilmiş ve her birinde birçok tohum taslağı bulunan çok sayıda kozalak pullarından oluşur. Kozalakları odunsu, yuvarlak ( 1,5 – 4 cm çapında ) , 6 -12 pul ihtiva eder, her pulun altında 30 – 40 tohum bulunur. Tohumlar ikinci yıl olgunlaşır. Kozalak pulları kalkan şeklinde olup kozalağın ortasında bir noktaya bağlanır. Her bir kozalak pulunun altında çok sayıda tohum bulunur. Tohumlar sert kabukludur. Rüzgâr kıran ve yol ağaçlandırmasında rahatlıkla kullanılmaktadır.
Servi yavaş büyümekle beraber zaman içinde 30 -35 m boylanabilir. 2000 hatta 3000 yıl yaşayabilen nadir bitkilerden biridir.

cats(Cupressus sempervirens)55

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Ortalama Kuru Ağırlık:  33 £ / ft 3 (535 kg / m 3 )

Özgül Ağırlık (Temel,% 12 MC): .44, .54

Janka Sertlik:  560 £ f (2,490 N)

Kopma Modülü:  6.460 £ f / içinde 2 (44.6 Mpa)

Elastik Modülü:  766.000 £ f / içinde 2 (5.28 GPa)

Kırma Gücü:  Kullanılabilir veriler yok

Çekme: Kullanılabilir veriler yok

Renk / Görünüm: Heartwood bir soluk sarımsı veya kırmızımsı kahverengidir. Dar diri odun soluk ve genellikle açıkça öz odun gelen demarcated olduğunu.

Tahıl / Doku: küçük knot daha düzensiz tane desen oluşturarak, bazen mevcut olmasına rağmen Tahıl, genellikle düzdür. İyi bir doğal parlaklık İnce, üniform doku.

Endgrain:  Reçine mevcut canals; kademeli latewood geçiş, orta, düşük renk kontrast earlywood; orta küçük trakeid çapı; parankim diffüz.

Rot Direnç:  dayanıklı olarak Anma; böcek saldırı karışık direnç.

cats(Cupressus sempervirens)44

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

İşlenebilirlik: Kolay Genel knot civarında alanlar sorunlu olabilir ama, el ve makine aletleri ile çalışmak. Bend buhar Bildirildi zor. Tutkal, lekeler, ve bitirir iyi.

Koku: En selvi Cupressus cinsinin ayrı, kokulu kokusu var.

Alerjiler / Toksisite:  Şiddetli reaksiyonlar oldukça nadir olmasına rağmen, Akdeniz Cypress cilt tahrişine, döküntüleri, baş ağrısı ve neden olduğu bildirilmiştir. Makalelerine bakın Ahşap Alerjiler ve Toksisite ve Ahşap Toz Güvenliği fazla bilgi için.

Fiyatlandırma / Durumu:  yaygın satışa ihraç değil, Akdeniz Cypress çoğu zaman yardımcı amaçlı lokal kullanılır. Fiyatlar bir ithal yumuşak ağaç için ılımlı olması muhtemeldir.

Sürdürülebilirlik:  Bu ağaç türleri CITES Ekler listelenen değil, ama yakın tehdit ediliyor gibi IUCN tarafından bildirilmektedir. Teknik olarak bir savunmasız ya da nesli tükenmekte olan türlerin Kırmızı Listesi kriterlerini karşılayan, ancak eleme yakın ve / veya yakın gelecekte hak kazanabilirsiniz değildir.

Kayda Değer Özellikleri: Cupressus sempervirens yaygın İtalyan selvi denilen, güney Avrupa ve batı Asya’ya özgü olan bir dökmeyen kozalaklı olduğunu. Kendi doğal yaşam alanı olarak, tipik bir yayılma, açık, yatay formda (bazen var olarak anılacaktır. Yetişir Yatay hiç ticarette satılan eğer nadiren). Yaygın İtalyan selvi olarak ticarette satılan Ağaçlar genellikle uzun boylu ‘(80 sıklıkla daha az’) 40-60 büyür tanıdık dar sütunlu veya huni şeklinde form vardır. Bu sütunlu / huni şeklinde formu (bazen olarak anılacaktır C. s.. Var sempervirens, C. s. Vahşi bilinmeyen, ‘stricta’ ya da stricta Grubu), ama aslında olduğu gibi Linneaus tarafından açıklanan ağaç oldu Cupressus sempervirens ve bir yaygın Rönesans döneminden beri İtalyan klasik bahçelerde ekili olan klasik edebiyat selvi. Bu sütunlu / huni şeklinde formu dik dallarında ölçek gibi koyu gri-yeşil yaprakları vardır. Ezilmiş zaman Yeşillik aromatik olduğunu. Yuvarlak meyve kozalakları (çap “1.5).

Cins ismi İtalyan selvi Latince adıdır (Cupressus sempervirens).

Ortak Kullanım Alanları:  Yardımcı kereste, çit direkleri, müzik aletleri (flamenko gitar), mobilya, tekne yapım, ve nesneleri döndü.Çit şeklinde veya tek başına vurgu ağacı olarak dikilebilir. Yaprak döken ağaçların arasına dikilirse hoş bir kontrast meydana getirir

Yorumlar:  Akdeniz Cypress 1.000 yıldır bir ömrü ile uzun ömürlü bir ağaç, bir; İran’da bir örnek kabaca 4,000 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

cats(Cupressus sempervirens)33

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Türlerin sınıflandırılmasında uluslararası ikili adlandırma sistemi benimsenmiştir. Bu sisteme göre her yeni türe Latince bir cins bir de tür adı verilir. Bu adlardan ilki tanımlanan türe akraba olan öbür türleri de içeren cinsi belirtir; ikincisi yalnızca bu türe özgü bir addır. Cinsin ismi daima büyük, türün ismi ise daima küçük harflerle italik yazılır.

Örneğin; Mavi ladinin bilimsel adı Picea pungens tir. Böylece yeryüzünün herhangi bir yerindeki bir bilim insanı bu türün Türkiye’de bulunan Picea orientalis (doğu ladini) ile yakın akraba olduğunu kolayca anlayabilir.

Türlerin birbirinden farklı oluşunu onların kalıtsal yapısı saptar. Bunlar yapısal, biyokimyasal, fiziksel ve davranışsal ayrıcalıklar olabilir. Tüm bunlara diagnostik özellikler denir. Birbirine yakın türler, belirli bir coğrafik bölgede birbirinden yalıtılmakta ya da çiftleşme zamanlarının farklılaşmasıyla, farklı davranışlara sahip olarak birbirinden kopmuş fakat önceden aynı gen havuzuna sahip olan populasyonlardır. Bu yakın türler yapay koşullar altında birbiriyle çiftleşerek yavru elde edilebilir.

Türler sabit olmayıp kendi içinde daha alt birimlere ayrılabilir. Eğer bir tür iki veya daha çok alt tür veya varyete gibi alt taksonlara ayrılıyorsa bu türlere politipik tür eğer hiçbir alttüre ayrılmıyorsa buna monotipik tür denilir. Kimi durumlarda iki tür morfolojik bakımdan tamamen birbirinden ayrılmışlardır. Morfolojik bakımdan birbirinin benzeri olmasına karşın, üreme bakımından tamamen birbirinden ayrılmışlardır. Morfolojik bakımdan birbirinin aynı olduğu halde aralarında üreme engeli olan türlere ikiz tür adı verilir.

cats(Cupressus sempervirens)22

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

İlgili Türler:

Alaska Sarı Sedir  (Cupressus nootkatensis)

Gowen Cypress  (Cupressus goveniana)

Leyland Cypress  (Cupressus x leylandii)

Meksika Cypress  (Cupressus lusitanica)

Monterey Cypress  (Cupressus macrocarpa)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates