Dünyadaki Ormanlık Alanların Dağılımı

Dünyadaki Ormanlık Alanların Dağılımı

Dünyada ormanlar iki kısımda yoğunlaşmıştır. Birincisi Alaska, Kanada , İskandinav ülkeleri ve Kuzey Rusya dan Sibirya ya kadar uzanan hatta bulunan Kuzey Bölge İğne Yapraklı ormanlar. İkincisi ise Ekvator bölgesinde bulunan ve Yağmur ormanları diye tabir edilen Amazon, Orta Afrika ve İndomalezya adalarını kapsayan ormanlardır. Bu iki alan arasında yer yer geçiş ormanları görmek mümkündür. Dünya orman varlığı 4 milyar hektar civarındadır. Bu da kara alanlarının %30 una tekabül etmektedir. Kıtalara göre orman varlığına bakılırsa 1,5 milyar hektar Amerika kıtasında, 1 milyar hektar Avrupa kıtasında, 635 milyon hektar Afrika kıtasında, 571 milyon hektar Asya kıtasında ve 200 milyon hektar ise Avusturalya kıtasında bulunmaktadır. En fazla orman alanına sahip ülke 700 milyon hektar ile Rusya Federasyonu, 671 hektar Brezilya, 450 hektar ile Kanada , 300 milyon hektar ABD, 166 milyon hektar Zaire, 162 milyon hektar Çin, 145 milyon hektar Endonezya ve 144 milyon hektar Avusturalya da bulunmaktadır. Nüfus artışı ekonomik gelişme, hızlı sanayileşme ve yanlış arazi kullanımı ormanların azalmasına veya yapılarının bozlulmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda çevre kirliliği ve erozyon tehlikesi artmakta, tahrip olan ormanlar kendisinden beklenen foknsiyonları tam olarak yerine getirememektedir. Dünyamızda yılda ortalama olarak 13 milyon hektar orman yok olmaktadır. Ormanların daralmasıyla iklim değişikliği, küresel ısınma, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi çevre sorunları ortaya çıkmaktadır.Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

DOĞAL AĞAÇ VE DÜNYA DAĞILIMI

Ormanlar en dünyalar değerli doğal kaynaklar biridir. Kuzey Amerika ve Rusya’nın Boreal Orman için tropik yağmur ormanlarından gelen, ormanlar çok günlüğü / hasat ve çok az bitki dikme tehdidi altındadır. Bu gibi Rosewood gibi egzotik sert ağaçların kadar Pine doğal ormanları, dünya talebinin kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki dünya haritası dünya çapında ormanların dağılımını göstermektedir. Üç ana orman tipleri, Tropikal Rainforests, Boreal Ormanlar ve Ilıman Ormanlar vardır.

forest1a

Kuzey Orman Kuzey Amerika ve Avrasya genelinde geniş bant uzanır. – Ladin, Köknar ve Çam, Birch, Aspen, Willow ve Rowan olan Woods gibi bu ormanlardan hasat edilir. ağaçlar kağıt, gazete kağıdı ve kağıt hamuru üretiminde, ev bina, mobilya imalatı, kaplama ve kontrplak üretiminde kullanılmaktadır.

forest2a

 Tropikal yağmur ormanları

Yağmur ormanları Güney Amerika ve Afrika’nın yaklaşık topraklar yüzeyinin% 6 kapsamaktadır. Bu yüzde nedeniyle tarım ve ağaçların günlük baskısı nedeniyle Ormanı olan, düşüyor. Onlar Maun, Tik, Gülağacı, Balsa veya Sandal, Melina ve Okoume gibi egzotik ormanda bir dizi sağlamak. Tik Asya ve Hint Yağmur ormanlarında bulunan iken Maun, popüler parke, Güney Amerika yağmur ormanlarında ağırlıklı bulunur.

forest3aILIMAN ORMANLAR

Ilıman Ormanlar aynı zamanda doğal bir kaynak olarak görülmektedir. Bunlar çoğunlukla yaprak döken ağaçların (kışın yapraklarını kaybetmek ağaçlar) oluşur. ılıman ormanlar, özellikle Kuzey Amerika, Orta ve Kuzey Avrupa ve Doğu Çin Doğu kıyısında, Kuzey Yarımküre’de bulunur. Bu ormanlardan üretilen orman Meşe, Akçaağaç, Kayın ve Elm bulunur.Bugün ılıman ormanlar orijinal boyutunun sadece yirmi beşi bulunmaktadır. İnsan genişleme, tarım ve kereste ağaçların günlük nedeniyle bu.Nedeniyle tarım ve kentsel genişleme için günlük ve orman klerensine, dünyanın yüzölçümünün sadece yüzde on sürekli ormandır. Çoğu ülke artık parçalanmış orman var. Bu ormanlar dünyanın en büyük kaynakları biridir. Biz bizim mobilya üretimi için tür ormanda değişir ve binaların ve evlerin yapımında kullanılır. Orman ve ormanlık günlük ihtiyaçları için kimyasallar ve ilaç vermek.

forest4a

Avrupa Birliği’nin ormanlarının % 1’i doğal orman iken, ülkemizde bulunan ormanların % 93’ü doğal yapıdadır. Doğal ormanlarda yüzlerce tür ağaç, bitki, hayvan birarada uyum içinde yaşayan bir ekosistemi oluşturur. Ve insan eliyle oluşturulan hiçbir ağaçlandırma, asla doğal olanın yerini tutamaz. Bu bilgiler ışığında ülkemizde son yıllarda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde başta ormanlarımız olmak üzere doğal varlıkların korunmasına ilişkin bilinç ve duyarlılığın artması son derece ümit vericidir.

21 Mart Dünya Orman Günü 21-26 Mart Orman Haftası

ıpupupu

Orman; hayvanların barındığı, çeşitli bitkilerin bulunduğu sık ağaç topluluklarıdır. Ormanda büyük ağaçlar, ağaççıklar, mantarlar, otlar, yüzlerce, binlerce bitki bir arada bulunur. Çam, sedir, köknar, ladin, ardıç, meşe, dişbudak, kayın, gürgen belli başlı orman ağaçlarıdır.Ağaçlar ya kendiliğinden yetişir, ya da insanların ormana diktiği fidanlardan oluşur. Ormanın küçüğüne, ağaçların seyrek olduğu yerlere koru denir.Eskiden yeryüzünün büyük bir bölümü ormanlarla kaplıydı. insanların bilgisizlikleri nedeniyle yok edilen ormanların yerini bozkırlar, çoraklaşan topraklar, çöller aldı.
İnsanlar her zaman ağaca ve ağaçtan yapılan çeşitli araç ve gereçlere gereksinim duymuşlardır. Ormanlar, ağaçlar, toprağın nemli kalmasını sağlar. Toprak kaymasını (erozyonu) önler, selleri durdurur. Ormanlar yörenin iklimim etkiler, yağmur yağmasını sağlar. Çok sıcakları, şiddetli soğukları önler. Ormanlar aynı zamanda av hayvanlarının barınağıdır.

orman yolu

Ormanlar bir ülkenin doğal güzellik ve zenginlik kaynağıdır. Öte yandan kullandığımız araç ve gereçlerin çoğu ağaçlardan yapılır. Evimiz, önümüzdeki masa, oturduğumuz sandalye, elimizdeki kalem, defterimiz, yaktığımız odun hep ağaç ürünleridir. Ayrıca ağaçlar endüstrinin birçok kollarında, boya sanayiinde, ilaç yapımında kullanılır.

Bize bu kadar yarar sağlayan, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ormanları korumalıyız. Ağaç dikip, yeni ormanlar yetiştirilmesine yardımcı olmalıyız.

Ormanlara en büyük zarar insanlardan gelir, insanlar orman işletmelerinden izin almadan, çıra yapmak, reçine çıkarmak için ağaçları yaralarlar. Tarla açmak, yerleşim yeri kurmak, hayvanlara otlak yeri açmak için ormanları yok ederler.

Ateşin söndürülmeden bırakılması ,sigaranın söndürülmeden atılması, koskoca bir orman alanının yanıp kül olmasına neden olur. Yanan ormanın yerine yenisinin yetiştirilmesine bir insanın ömrü yetmez.Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

orman yolu

Zararlı böcekler, kemirici hayvanlar, özellikle keçiler, ağacın yeni süren dal ve yapraklarını yiyerek ormanlara zarar verirler. Ormanlara zarar vermek, ceza yasalarımıza göre suçtur. Orman suçları bağışlanmaz suçlardandır.

Ülkemizde ormanların korunması, ağaçlandırma işleri cumhuriyet yönetiminin ilanından sonra ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı kuruldu. Her ilde valiler başkanlığında orman yetiştirilmesi için bir kurul vardır. Bu kurul yörede ormanların korunması ve yeni ormanlar yetiştirilmesi için kararlar alır ve uygular. Her yıl Mart ayı içinde bir haftayı Orman Haftası olarak duyurur. Haftanın bir günü Ağaç Bayramı olarak kutlanır. Uygun alanlar ağaçlandırılır. Yeni ormanların yetiştirilmesi için çalışmalar yapılır.
Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun, hem de dünyamızın önemli bir sorunudur. Bu nedenle 21 Mart Dünya Orman Günü olarak her yıl kutlanmaktadır.
Bizler de çevremizdeki ağaçların dallarım kırmayanın, fidanları sarsmayalım. Ağaçları zararlı hayvanlardan koruyalım. Yeni fidanlar dikelim. Bu etkinliklerimizi yaşam boyu sürdürelim.Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates