KERESTE SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KERESTE SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

NOSTALJI

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

 

 

 

köprüahşap

Hazar Ahşap İşleme Merkezi 0212 670 11 77

Sektörde Teknoloji Kullanımının Yetersizliği: Kereste sektörünün geçmiş yıllardaki gelişimi daha çok iç piyasanın ihtiyacını karşılamaya yönelik olup, kalite standartları tam olarak uygulanmamaktaydı. Mikro ölçekli işletmeler sayısal olarak daha fazla ve yeni teknoloji kullanımları sınırlıdır. Buna rağmen, iç piyasanın ihtiyacını karşılamanın ötesinde, AB ve Ortadoğu pazarlarına hitap edebilme birikimine sahiptir. Çözüm Önerisi: Sektörün Ar-Ge çalışmalarına yönelmesi, sertifikalı ürün satışının artması, yeni teknolojilerin kullanılması, işletmelerin atölye ölçekli üretimden fabrika ölçekli üretime geçmeleri vb. tedbirler bu potansiyelin en etkin biçimde kullanılmasını sağlayabilecektir. • Yatırımlar İçin Finansman Yetersizliği: Yeni kapasite oluşumu için gelecek dönemde planlanmış yatırımlara ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Ancak, gitgide zorlaşan rekabet şartları, atölye tipi üretim yapan işletmelerin fabrika tipi üretime geçmeleri için yeni teknoloji içeren yatırımlara yönelmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle toplam işletme sayısında azalma beklenirken, orta ölçekli, modern teknolojiyle üretim yapan ihracata yönelik yatırımlarda artış beklenmektedir.

Çözüm Önerisi: Teknoloji bakımından, CNC kontrollü tezgahlar ile kurutma, buharlama ve emprenye tesislerine yatırım yapılmalıdır. Bu ihtiyacın karşılanması için sektöre özel avantajlar sağlanan kredi temini için çalışmalar yapılmalıdır. • Sektörün Test ve Analiz Laboratuarlarının Bulunmaması: Üretim teknolojisinin gelişmesi, kereste biçme, bileme ve bakım işlerinde teknik esaslara uyulması, Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmesi, sektörde çalışan mühendis ve konusunda yetişmiş teknik eleman sayısının artması, meslek içi eğitime önem verilmesi, girdi kalitesinin istikrara kavuşturulması, emprenye yapan işletmelerin artması, sertifikalı ürün kullanımının yaygınlaşması, çevre konularına önem verilmesi sektörün rekabet gücünü artırmakta ancak bu kapsamda sektöre yönelik hizmet verecek test ve analiz laboratuarları bulunmamaktadır. Çözüm Önerisi: Bu kapsamda, sektöre yönelik hizmet verecek test ve analiz laboratuarları oluşturulmalı, ürünlerin standartlara uygunluğu konusunda sürekli bir geri besleme sağlanmalıdır.

Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates