TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI, İTHALATÇILARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI, İTHALATÇILARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

http://www.torid.org.tr

TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI, İTHALATÇILARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ” , kısa adıyla                                                                                                                                                                          TORİD

 

 

 

10687126_1374785899481815_1553845032477130885_n

 

 

Dernek Tüzüğü

TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI, İTHALATÇILARI
VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1
Derneğin adı “ TÜRKİYE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI, İTHALATÇILARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ” , kısa adıyla “TORİD” tir. Merkezi İstanbul’dur. Dernek Yönetim Kurulu kararı ile adres değiştirebilir.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI
Madde 2
Derneğin amacı :
Orman ürünleri ithalat, ihracat ve sanayisi alanlarında faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişiler olarak ; ulusal zenginlik kaynağımız olan ormanlarımızın korunması, işletilmesi ve bu kaynağımızın en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayan orman ürünleri endüstrisi ile ilgili;
Kamu ve özel kuruluşlarla , iletişim halinde olmak.
Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlara rehberlik etmek.
Üyelerinin ve diğer sektör mensuplarının meslek ahlakına ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli bir tarzda çalışmalarını temin etmek.
Meslek kamuoyunda kabul gören düşüncelerin hayata geçirilmesine öncülük etmek.
Yenilenebilir, sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir, doğal ve ekolojik çevre dostu bir orman ürünü olan Ahşabın yaşam ortamlarımızda hak ettiği yeri alması, kullanımının yaygınlaştırılması ve ihracatının geliştirilmesini sağlamak.
Uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek üzere çalışmalar yapmak ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasına öncülük etmektir.
Derneğin Çalışma Konuları :
Orman Ürünleri İhracatçıları, ithalatçıları ve Sanayicileri Derneği, bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:
a) Derneğin üyeleri ile, orman ürünleri alanında her türlü faaliyeti gerçekleştiren tüzel ve gerçek kişiler arasında sürekli olarak iletişim, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,
b) Ülkemiz orman kaynaklarının ve orman ürünleri endüstrisinin gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşması yolunda bilimsel, teknik ve ekonomik araştırmalar yapmak, bu konularda kamu ve özel kişiler ile kurum ve kuruluşlara öneriler sunmak,
c) Orman ürünleri ihracatçı, ithalatçı ve sanayicilerinin sorunlarını saptamak. Bunların çözümü için kamu ve özel kişiler ile kurum ve kuruluşlar nezdinde etkili bir koordinasyon organı olarak çözüm üretilmesine katkıda bulunmak.
d) Dernek üyeleri ve dernek üyelerinin temsil ettikleri orman ürünleri ihracatı, ithalatı ve sanayiciliğini yapan şirketler arasında meydana gelebilecek mesleki ihtilaflarda ayrıca istek halinde üye olmayan orman ürünleri sektörü mensupları arasındaki mesleki ihtilaflarda hakemlik yapmak,
e) Orman ürünleri ile ilgili konularda eksperlik (bilirkişilik) yapmak, yasal çerçevede gerekli donanımı sağlayarak ve yetki alarak mesleki alanlarda denetim yapmak ve sertifika düzenlemek.
f) Yardıma muhtaç duruma düşen orman ürünleri sektörü mensuplarını korumak, onlara her yönden ve her şekilde gerekli destek ve yardımı sağlamak,
g) Orman ürünleri ile ilgili araştırmalar yapacak ve bu sahada kalifiye eleman yetiştirecek merkezler kurmak, bilimsel çalışmalar yapmak, kurs düzenlemek, sosyal tesisler kurmak.
h) Ulusal ve uluslararası boyutlarda araştırmalar yaparak veya yaptırarak orman ürünlerinin üretimi, tüketimi, kullanım yerleri vb. alanlarda istatistiki rakamları gerçek boyutları ile ortaya çıkarmak. Raporlar, bültenler hazırlamak ve bunları kamuoyu ile paylaşmak. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda kamuoyuna, kamu kurum ve kuruluşlarına uygulama önerileri getirmek ve sonuçlarını takip etmek.
ı) Orman ürünleri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde meydana gelen gelişmeler hakkında üyelerini bilgilendirmek,
i) Üyeleri arasında koordinasyonu sağlayarak kullanım amacına ve evsaflarına uygun olmayan, ülke ekonomisine zarar veren tomruk ve diğer orman ürünlerinin ülkeye ithali konusunda kamu, özel ve tüzel kişiler nezdinde uyarılarda bulunmak,
J) Sektörde haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
k) Orman ürünleri alanında yasa dışı ve çalışma ahlakına aykırı faaliyet gösterenlere engel olmak için tedbirler üretmek ve bu konuda üyelerini sürekli bilgilendirmek,
l) Tarım ve Orman ile ilgili Bakanlıklar ve sair kamu kuruluşları ile arasında sürekli bir iletişim ve bilgi alışverişi kurmak suretiyle orman kaynaklarımız ve orman ürünleri ile ilgili sorunların tespitinde ve çözümünde rol oynamak,
m) Ülkemizin önemli bir zenginlik kaynağı orman ve ormandan elde edilecek ürünler konusunda ülkemiz yararına politikalar geliştirmek, dünyadaki gelişmeler konusunda ilgili kuruluşlar ile iletişime geçmek ve geliştirilen politikaları kamu, özel, bilimsel ve akademik kuruluşların tartışmasına açmak,
n) Orman Ürünlerinin ve ahşap malzemelerin üretim, tedarik, taşıma ve kullanım usül ve şartlarını belirleyen standart ve mevzuat düzenlemelerine, yönetmelik çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek çalışmalar yürütmek.
o) Amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü araç, makine, alet,
edevat, taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kullanmak, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, borçlanmak, aidat, bağış, katılım payı almak,
p) Benzer faaliyetler gösteren ( yurt içindeki ve yurt dışındaki ) diğer dernek ve birliklerle ilişkiler kurmak, müşterek organlar oluşturmak, platformlar oluşturmak, oluşmuş müşterek üst organlara ( federasyonlara ) üye olmak, müşterek faaliyetlerde bulunmak. Orman Ürünleri alanında ihtiyaç tesbit edilen alanlarda birlikler kurulmasına öncülük etmek, iç – dış ticaret ve piyasalar ile ilgili konularda oto kontrol ve denetim mekanizmalarının oluşturulması ve işletilmesi faaliyetlerde bulunmak.
r) Dernek faaliyetleri için sponsorluk desteği almak ve dernek amaçlarını gerçekleştirmek gayesi ile sponsorluk desteği vermek.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates